Bille Brahe
billebrahe.dk

Billeættens stamtræ - Descendants of Jon

1 Jon Unknown - Unknown
.. 2 Bent Bille Bef. 1316 - Unknown
.. 2 Niels Jonsen Bef. 1316 - Unknown
.... 3 Johannes Nielsen Bef. 1316 -
.... 3 Oluf Nielsen Bef. 1316 -
...... 4 Hælenborg Olufsdatter Bef. 1374 -
.... 3 Jon Nielsen Bef. 1348 - Aft. 1370
...... +Christine Pedersdatter (Lykke?)
...... 4 Niels Bille: ærkedegn Bef. 1359 - 1428
...... 4 Hr. Peder Lykke: ærkebiskop i Lund 1359 - 1436
...... 4 Niels Jonsen Aft. 1359 -
...... 4 Johannes Bef. 1491 - Bef. 1410
......... 5 Poul Bille Bef. 1433 -
........... 6 Herluf Bille
.............. 7 Anders Bille
.............. 7 Jacob Bille
........... 6 Lars Bille
...... 4 Hr. Bent Jonsen Bille: Lensmand på Dragsholm Slot Bef. 1392 - Bef. 1442
......... +Inger Torbernsdatter Galen (Skjalm Hvides æt) Unknown - Unknown
......... 5 [1] Hr.Erik Bille: ridder Bef. 1422 - Bef. 1455/56
........... +Anne Lunge
........... 6 Margrethe Bille
.............. + Jørgen Urne
......... *2nd Wife of [1] Hr.Erik Bille:
........... +Else Jensdatter Glob
........... 6 Bent Bille: Kannik i Roskilde Ca.1466 -
........... 6 Torbern Bille
........... 6 Jørgen Bille: hofsinde hos dronningen Ca. 1464 - Bef 1486
........... 6 Jens Bille
........... 6 Anne Bille - Aft. 1510
........... 6 Ingeborg Bille
.............. + Hr. Andres Staverskov Gøye - Aft. 1474
........... 6 Inger Bille
.............. + Hr. Niels Jensen Present
........... 6 Kirsten Bille
.............. + Peder Lang
........... 6 Karen Bille - Aft. 1516
.............. + Niels Grubbe
........... 6 Dorthe Bille
......... 5 Hr.Torbern Bille: ridder, rigsråd Bef. 1423 - 1465
........... +Sidsel Ovesdatter Lunge Unknown - 1503
........... 6 [2] Hr.Bendt Bille: ridder, rigsråd, høvedsmand 1440 - Ca. 1494
.............. +Magdalena Stigsdatter Krognos
........... *2nd Wife of [2] Hr.Bendt Bille:
.............. +Ermegaard Eggertsdatter Frille Unknown - 1504
.............. 7 Karen Bille Bef. 1470 - 1540
................ +Hr. Henrik Knudsen Gyldenstierne: rigsråd Unknown - 1517
.............. 7 Hans Bille: statholder, ridder, rigsråd, lensmand Ca. 1470 - 1542
................ +Inger Corfitzdatter Rønnov Unknown - 1548
.............. 7 Torbern Bille: rigsråd og lensmand Bef. 1476 - Bef. 1513
................ +Edel Mikkelsdatter Jernskæg Unknown - Unknown
................ 8 Edel Bille Unknown - 1527
.................. +Jacob Hardenberg Unknown - 1565
.............. 7 Eggert Bille Bef. 1477 - Bef. 1501
.............. 7 [3] Hr. Anders Bille: ridder, rigsråd, lensmand 1477 - 1555
................ +Pernille Olufsdatter Krognos Unknown - 1533
................ 8 Bent Bille: kannik, hofsinde, lensmand 1509 - Ca. 1555
................ 8 Oluf Bille Unknown - 1534
................ 8 Frands Bille: underadmiral, hofsinde, lensmand Unknown - 1563
.................. +Edel Jacobsdatter Hardenberg Unknown - 1581
.................. 9 Anders Bille Unknown - Aft. 1571
.................. 9 Torben Bille Unknown - Unknown
.................. 9 Erik Bille Unknown - 1590
................ 8 Hans Bille Unknown - 1557/58
................ 8 Torbern Bille Titel: lensmand, oberst Unknown - 1572
.................. +ufri kvinde
................ 8 Mourids Bille Unknown - Unknown
................ 8 Eggert Bille Unknown - Aft. 1580
................ 8 Ermegaard Bille Unknown - 1564
.................. +Jørgen Podebusk Unknown - 1535
................ 8 Anne Bille Unknown - Bef. 1558
................ 8 Clara Bille Unknown - 1560
................ 8 Ingeborg Bille Unknown - 1608
................ 8 Sidsel Andersdatter Bille Unknown - 1565/66
.................. +Niels Parsberg Unknown - 1556
.................. 9 [14] Ingeborg Parsberg Unknown - 1600/01
.................... +[13] Jørgen Brahe 1553/54 - 1600/01
................ 8 Margrethe Bille Unknown -
................ 8 Pernille Bille Unknown -
................ 8 Christoffer Bille Unknown -
.............. *2nd Wife of [3] Hr. Anders Bille:
................ +Anne Pedersdatter Lykke 1473 - 1569
........... 6 Hr. Steen Basse Bille: ridder, rigsråd, lensmand på Gladsaxe 1446 - 1520
.............. +Margrethe Clausdatter Rønnov - 1490
.............. 7 Hr. Claus Bille: ridder, rigsråd, deltog i det Stockholmske blodbad 1490 - 1558
................ +Lisbeth Jensdatter Ulfstand - 1540
................ 8 Steen Bille 1527 - 1586
.................. +Kirsten Andersdatter Lindenov - 1612
.................. 9 [4] Hr. Anders Bille: hofjunker, oberst ved Skånske Fane 1580 - 1633
.................... +Anne Ottesdatter Rosenkrantz 1593 - 1609
.................. *2nd Wife of [4] Hr. Anders Bille:
.................... +Cathrine Henriksdatter
.................... 10 Steen Andersen Bille 1624 - 1698
....................... +Karen Hansdatter Mandix 1637 - 1680/81
....................... 11 Ane Cathrine Bille 1660 - 1660
....................... 11 Birgitte Bille 1660/61 - 1694
....................... 11 Hans Bille: vicelandstingshører 1662 - 1746/47
....................... 11 Anders Bille: sekondløjtnant 1662/63 - 1705
....................... 11 Frederik Bille 1663/64 - 1689
....................... 11 Anne Cathrine Bille 1665 - Unknown
....................... 11 Ferdinand Bille 1666 - Unknown
....................... 11 Else Margrethe Bille 1667/68 - 1710
......................... +Oberst Johan Albrecht Piper (adlet von Peperlow) Unknown - 1705
....................... 11 Christian Bille 1669 - 1749
......................... +N.N. Unknown - Unknown
......................... 12 En datter Unknown - Unknown
....................... 11 Just Bille Titel: Kaptajnvagtmester 1670 - 1749
......................... +Cathrine Maule 1672 - 1756
......................... 12 Hans Bille Bef. 1699 - 1703
......................... 12 Anton Gynther Bille 1699 - 1757
......................... 12 Margrethe Andrea Bille 1701 - 1707
......................... 12 Frederik Ludvig Bille 1702 - 1760
......................... 12 Karen Elisabeth Bille 1704 - 1787
............................ +Poul Hersleb Lassen Unknown - 1788
............................ 13 børn døbtes Bille
......................... 12 Steen Bille 1708 - 1718
......................... 12 Daniel Ernst Bille 1711 - 1790
............................ +Johanne Sophie Amalie Stibolt 1716 - 1788
............................ 13 Cathrine Bille 1738 - 1810
.............................. +Kommandørkaptajn Thiel Erik Stibolt 1726 - 1790
............................ 13 Charlotte Margrethe Bille 1739 - 1804
.............................. +Kommandørkaptajn Andreas Bille (Tilhørte de Blå Biller) 1734 - 1782
............................ 13 Cecilie Andrea Bille 1742 -
............................ 13 Just Bille 1743/44 - 1802
............................ 13 Andreas Bille 1747 - 1763
............................ 13 Steen Andersen Bille 1751 - 1833
.............................. +Frederikke Vilhelmine Charlotte Bornemann 1770 - 1851
.............................. 14 Thalia Amalia Bille 1792 - 1820
................................ +Hans Frederik Hannibal Levetzau 1777 - 1861
.............................. 14 Sophie Bille 1794 - 1797
.............................. 14 Ernst Vilhelm Bille : premierløjtnant 1795 - 1821
.............................. 14 Steen Andersen Bille, MF : kammerherre, viceadmiral, gehejmekonferensråd, MF, marineminister 1797 - 1883
................................ +Caroline Christiane Sophie Frederikke von Bülow 1808 - 1887
................................ 15 Steen Andersen Bille: søofficer, gehejmekonferensråd, kammerherre, 1830 - 1909
............................................. +Siegfriede Frederikke comtesse Raben-Levetzau 1847 - 1932
.............................................. 16 Siegfriede Caroline Bille: kunstner 1877 - 1970
.............................................. 16 Emerentze Julie Magdalene Elisabeth Bille 1880 - 1977
.............................................. 16 Steen Andersen Josias Christopher Bille: forfatter 1882 - 1961
................................................ +Irene Ibsen 1901 - 1985
................................................ 17 Anders Steensen Bille: direktør 1940 -
.................................................... +Mona Skov Hansen 1941 -
.................................................... 18 Steen Andersen Oluf Bille: cand. jur. 1964 -
.................................................... 18 Bernt Ivar Bille 1968 -
................................................ 17 Joen Steensen Bille: skuespiller 1944 -
.................................................... +Bente Christina Brønnum Scavenius: kunsthistoriker, mag. art. 1944 -
.................................................... 18 Beate Karoline Bille 1976 -
.................................................... 18 Johan Peder Bille 1983 -
.......................................... 15 Frantz Ernst Bille: gesandt, befuldm. minister, gehejmekonferensråd, kammerherre 1832 - 1918
.............................................. +Sarah Augusta Zabrieskie 1844 - 1928
.............................................. 16 Mary Ferdinanda Bille 1870 - 1879
.............................................. 16 Steen Andersen Eske Bille: bankmand, sekondløjtnant 1873 - 1935
.............................................. 16 Torben Ivar Bille: ansat ved gesantskabet i London 1879 - 1926
.............................................. 16 Caroline Elisabeth Bille 1881 -
.......................................... 15 Fernanda Caroline Bille 1835 - 1905
.............................................. +Otto Sofus greve Danneskjold-Samsøe: blå ridder 1813 - 1852
................................. 12 Lucie Bille 1712 - 1783
................................. 12 Sivert Bille 1714 - 1756
................................. 12 Michael Bille 1717 - 1737
................................. 12 Christian Liebmann Bille 1719 - 1788
.............................. 11 Hugo Bille 1671 - 1671
.............................. 11 Ditlev Bille 1674/75 - 1674/75
.............................. 11 Jens Bille: musketer, dragon, kaptajn 1675/76 - Aft. 1749
.............................. 11 [12] Michael Bille: Admiral, chef for Holmen, 1680 - 1756
................................. +Karen Lasson 1703 - 1779
................................. 12 Bendix Lasson Bille: kontreadmiral 1723 - 1784
.................................... +Karen Elisabeth Dithmar Unknown - 1786
................................. 12 Steen Andersen Bille 1725 - 1748
................................. 12 Anne Sophie Bille 1726 - 1727
................................. 12 Henrik Bille: styrmand 1727 - 1753
.................................... +Elisabeth Kirstine Baur Unknown - Unknown
.................................... 13 Michael Bille 1751 - Unknown
................................. 12 Mette Bille 1729 - 1792
................................. 12 Hedevig Margrethe Bille 1731 - Unknown
................................. 12 [5] Mathias Bille 1735/36 - 1782
.................................... +Adolphine Christine Friedenreich 1740 - 1771
.................................... 13 Karen Marie Benedicte Bille 1768 - 1861
.................................... 13 Michael Johannes Petronius Bille: kontreadmiral 1769 - 1845
........................................ +Marie Magdalen Friedlieb 1780 - 1829
........................................ 14 [24] Christian Høyer Bille: gehejmekonferensråd, befuldm. minister, kammerherre 1799 - 1853
.......................................... +[23] Ida Marie comtesse Bille Brahe: overhofmesterinde 1822 - 1902
................................. *2nd Wife of [5] Mathias Bille:
.................................... +Anna Rebekka Bredahl 1754 - 1847
.................................... 13 [9] Søren Adolph Bille: kommandørkaptajn 1775 - 1819
........................................ +Johanne Martine Lund 1777 - 1831
........................................ 14 Henrik Lodberg Bille 1801 - 1808
........................................ 14 Matthea Bille 1802 - 1876
........................................ 14 Holger Adolph Bille Titel: toldkontrollør 1799 - 1866
.......................................... +Karen Dorothea Frederikke Meisler 1803 - 1864
.......................................... 15 Carl Steen Andersen Bille Titel: kammerherre, redaktør, amtmand 1828 - 1898
.............................................. 16 Steen Andersen Bille 1862 - 1922
.............................................. 16 Carl Adolf Bille 1864 - 1925
.............................................. +Louise Mogensine Ipsen 1841 - 1926
.............................................. 16 Anna Rebecca Bille 1860 - 1940
.............................................. 16 Fanny Dorothea Bille 1861 - 1861
.............................................. 16 Steen Andersen Bille Titel: revisionschef 1862 - 1922
................................................ +Juanna Mathilda Unna 1863 - 1926
................................................ 17 Andersen Steensen Bille 1891 - 1969
.................................................... +Esther Karen Marie Christensen 1894 - 1945
.................................................... 18 Steen Andersen Bille 1919 -
....................................................... +Karen Pedersen 1920 -
....................................................... 19 Klara Elisabeth Bille 1941 -
................................................ 17 Kay Torben Steen Bille 1894 - 1966
.................................................... +Marie Margrethe Schmidt 1909 - 1966
.................................................... 18 Hanne Bille 1939 - 1941
.................................................... 18 [6] Bent Bille 1942 -
....................................................... +Hedda Herslev Madsen 1944 -
....................................................... 19 Jon Michael Bille 1964 -
....................................................... 19 Christian Steen Bille 1971 -
.................................................... *2nd Wife of [6] Bent Bille:
....................................................... +Jane Sparre Lorentzen
....................................................... 19 Anne Sparre Bille 1988 -
.................................................... 18 Nina Merete Bille: læge 1944 -
.............................................. 16 Carl Adolf Bille: kammerherre, amtmand 1864 - 1925
................................................ +Anna Larpent 1863 - 1945
................................................ 17 Karen Else Cornelie Bille 1891 - 1940
................................................ 17 Carl Steen Andersen Bille: afdelingschef 1893 - 1960
.................................................... +Åse Marie Møller 1896 -
.................................................... 18 Birgitte Louise Bille 1919 -
.................................................... 18 [8] Holger Steen Bille: ingeniør 1920 - 1997
....................................................... +Else Thejll Clemmensen 1919 -
....................................................... 19 [7] Jette Bille 1944 -
.......................................................... +Bjarne Morgenstjerne Schwenck 1943 -
.......................................................... 20 Sofie Bille 1971 -
....................................................... *2nd Husband of [7] Jette Bille:
.......................................................... +Lars Christian Windfeld-Høeberg Unknown -
....................................................... 19 Jan Bille: byplanchef 1947 -
.................................................... *2nd Wife of [8] Holger Steen Bille:
....................................................... +Ann Birthe Poggensee 1924 -
....................................................... 19 Steen Bille: dramaturg, cand. phil. 1953 -
.......................................................... +Lene Diemer: cand. jur. 1961 -
.......................................................... 20 Mads Steen Bille 1986 -
.......................................................... 20 Marie Steen Diemer Bille 1989 -
....................................................... 19 Susanne Bille 1956 -
.................................................... 18 Lotten Henriette Bille 1927 -
................................................ 17 Ellen Bille 1894 - 1963
................................................ 17 Gudrun Louise Bille 1896 - 1964
.......................................... 15 Anna Rebecca Martine Elisabeth Bille 1831 - 1889
.......................................... 15 Laura Emilie Matthea Bille 1833 - 1912
.......................................... 15 Matthias Søren Michael Christian Bille: typograf 1836 - 1895
.......................................... 15 Louise Conradine Christiane Diderikke Bille 1838 - 1920
.......................................... 15 Caroline Sophie Andrea Bille 1840 - 1866
.......................................... 15 Ida Marie Adolphine Dorothea Bille 1844 - 1914
.................................... *2nd Wife of [9] Søren Adolph Bille:
........................................ +Johanne Severine Krogh 1785 - 1837
........................................ 14 Ida Thora Valgertha Bille 1815 - Unknown
........................................ 14 [10] Jes Fæster Bille: Kaptajn i den norske marine 1818 - 1888
.......................................... +Nielsine Bolette Harris 1824 - 1862
.......................................... 15 Molly Johanne Severine Bille 1847 - 1849
.......................................... 15 Steen Andersen Bille: landskabsmaler 1850 - 1930
.............................................. +Marie Othilie Henriette Hansen 1879 - 1963
.............................................. 16 Steen Hugo Bernt Waldemar Bille: toldkontrollør 1905 - 1984
................................................ +Harriet Kristine Carlsen 1909 -
.............................................. 16 Idar Henrik Steensøn Bille 1908 - 1962
................................................ +Solveig Eugenie Jørgensen 1917 -
................................................ 17 Steen Idar Eugen Bille 1944 -
.................................................... +Heidi Synnøve Lindberg 1946 -
.......................................... 15 Torben Wiking Bille 1852 -
........................................ *2nd Wife of [10] Jes Fæster Bille:
.......................................... +Marianne Louise Walter 1843 - 1900
.......................................... 15 Marie Nielsine Bille: malerinde 1868 - Unknown
.......................................... 15 Ida Frederikke Anine Bille 1871 - Unknown
.......................................... 15 Harald Haarfager Bille: skibsfører 1872 - Ca. 1916
.......................................... 15 Torben Holger Bille: maskintegner, redaktør 1880 - 1922
.............................................. +Anne Kristine Lysabild Jensen 1882 - 1971
.............................................. 16 Steno Torbensen Bille: kontorchef i Nationalbanken, cand. jur. 1907 - 1998
................................................ +Elli Dorit Gravenhorst 1910 - 1988
................................................ 17 Torben Bille: læge 1938 -
.................................................... +Marianne Blom 1944 -
.................................................... 18 Anne Gry Bille 1971 -
.................................................... 18 Nya Bille 1975 -
................................................ 17 [11] Niels Andersen Bille: kontorchef Vejle Statsamt, cand. jur. 1941 -
.................................................... +Sussanne Gammelgaard 1942 -
.................................................... 18 Dorte Bille: Shipping v. A.P. Møller 1965 -
.................................................... 18 Eva Bille 1968 - 1999
................................................ *2nd Wife of [11] Niels Andersen Bille:
.................................................... +Edel Margrethe Christiansen 1944 -
................................................ 17 Kirsten Pi Bille: revisor 1943 -
................................................ 17 Anne Elise Bille: Fysioterapeut 1945 -
.............................................. 16 Eiler Christian Torbensen Bille: maler 1910 -
................................................ +Else Agnete Therkildsen 1900 - 1993
.................................... 13 Christian Holger Adler Bille: koffardikaptajn 1777 - 1805
........................................ +Johanne Magdalene Roode Unknown - Unknown
........................................ 14 Anne Christine Bille 1802 - 1843
.................................... 13 Adolhine Christiane Bille 1780 - Unknown
.................................... 13 Steen Andersen Bille: cand. jur., gehejmdelegationsråd 1781 - 1860
........................................ +Christiane Arnette Hage 1789 - 1868
........................................ 14 Martha Stenette Rebekka Bille 1810 - 1882
........................................ 14 Palmine Therese Bille 1812 - 1812
........................................ 14 Eleonora Mathilde Bille 1815 - Unknown
........................................ 14 Torben Bille: kammerherre, gesandt 1819 - 1883
................................. 12 Ferdinand Bille: søkadet 1738 - 1755
.............................. *2nd Wife of [12] Michael Bille:
................................. +Mette Glud 1699 - 1720
................................. 12 En søn 1718 - 1718
................................. 12 Steen Bille 1720 - 1720
........................ 9 Claus Bille 1574 -
........................ 9 Lisbeth Bille 1576 -
..................... 8 Beate Bille 1526 -
........................ +Otte Brahe 1518 - 1571
........................ 9 Tyge (Tycho) Brahe: Astronom 1546 - 1601
........................... +Kirstine Barbara Jørgensdatter - 1604
........................ 9 Steen Brahe: diplomat, en from og godgørende mand 1547 - 1620
........................ 9 Axel Brahe: Krigskommisær og Statholder i Skåne, Halland og Blekinge, Regeringsråd 1550 - 1616
........................ 9 [13] Jørgen Brahe 1553/54 - 1600/01
........................... +[14] Ingeborg Parsberg Unknown - 1600/01
........................ 9 Knud Brahe 1555 - 1614/15
........................... +Margrethe Lange
........................ 9 Sophie Brahe 1556 - 1643
..................... 8 Jens Bille 1530/31 -
........................ +Karen Eilersdatter Rønnov
........................ 9 Claus Bille 1560 -
........................... +Lisbeth Hansdatter Speil
........................ 9 Steen Bille 1565 - 1629
........................... +Rigmor Hansdatter Lindenov 1577 - 1633
........................... 10 Jens Bille 1599 - 1645
.............................. +Sophie Tagesdatter Thott - 1628
........................... 10 [15] Hans Bille 1601 - 1672
.............................. +Kirsten Jørgensdatter Lunge (Dyre) 1608 - 1636/37
.............................. 11 Kirstine Bille 1636/37 - 1703/04
................................. +Otto Skeel 1632/33 - 1695
........................... *2nd Wife of [15] Hans Bille:
.............................. +Beate Henriksdatter Gøye - 1672
.............................. 11 Steen Bille - 1639
................................. +Mette Axelsdatter Sehested
................................. 12 Hans Bille - 1709/10
................................. 12 Axel Bille - Bef. 1710
................................. 12 Jørgen Bille Ca. 1672 -
........................ 9 Jens Bille 1567 - 1617
........................... +Ellen Vincentsdatter Juel Ca. 1572 - 1619
........................... 10 Vincent Bille 1599 - Aft. 1662
.............................. +Karen Pedersdatter Grubbe - 1657/58
........................... 10 [16] Rønnov Bille 1608 - 1657
.............................. +Lisbeth Mogensdatter Krabbe 1608/09 - 1644/45
.............................. 11 Jens Bille
.............................. 11 Mogens Bille 1641 -
.............................. 11 Ove Bille Ca. 1630 -
........................... *2nd Wife of [16] Rønnov Bille:
.............................. +Anne Jørgensdatter Hohendorf 1630 - Aft. 1705
........................ 9 Markquard Bille 1568 -
........................ 9 Erik Bille 1570 -
........................... 10 Jens Bille 1597/98 -
........................... 10 Hr. Anders Bille: Danmarks Riges Marsk 1599/00 - 1657
.............................. +Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz - 1667
.............................. 11 Erik Bille 1629 -
................................. +Mette Holgersdatter Rosenkrantz
................................. 12 Anders Bille 1654/55 - 1694
.................................... +Beate Margrethe Henriksdatter Bielke 1662 - 1734
.................................... 13 Edele Sophie Bille 1684 -
.................................... 13 Erik Bille 1686 - 1717
................................. 12 Erik Bille
.............................. 11 [32] Karen Andersdatter Bille 1641/42 - 1670/71
................................. +[31] Steen Bille 1629/30 - 1686
................................. 12 [33] Henrik Bille
................................. 12 [34] Sophie Bille 1664 -
.................................... +[35] Anders Rosenkrantz
........................ 9 Henning Bille 1575 - 1615
........................... +Sophie Jørgensdatter Munk
........................... 10 Jens Bille
........................... 10 Jørgen Bille
........................... 10 Anne Bille 1599 -
........................... 10 Karen Bille
........................... 10 Dorte Bille
..................... 8 Margrethe Bille 1524/25 -
........................ +Christoffer Johansen Lindenov
.............. 6 Peder Bille 1464 - 1508
.................. +Anne Knudsdatter Gyldenstierne - 1521
.................. 7 Hr.Ove Bille: biskop, rigsråd, Kong Hans's kansler 1480 - 1555
.................. 7 Erik Bille: lensmand Unknown - 1518
..................... +Johanne Hernriksdatter Sparre
..................... 8 Hans Bille
..................... 8 Peder Bille
..................... 8 Anne Bille - 1574
.................. 7 Hr.Esge Bille: Rigshofmester, ridder, statholder på Sjælland Unknown - 1552
..................... +Sofie Krummerdige - 1538
..................... 8 Anne Bille - 1566
........................ +Jens Brahe - 1560
.................. 7 Hr.Knud Bille Unknown -
..................... +Birgitte Markvadsdatter Rønnov
..................... 8 Steen Bille 1522 - 1590
........................ +Helvig Hartvigsdatter Ulfeldt 1531 - 1601
........................ 9 Knud Bille
........................... +Hilleborg Christophersdatter Gyldenstierne 1548 -
........................... 10 Henrik Bille - 1655
.............................. +Lisbeth Eilersdatter Bryske 1585 - 1674
.............................. 11 Knud Bille 1627 - 1684
................................. +Mette Henriksdatter Gyldenstierne 1636 - 1713
................................. 12 [30] Axel Bille 1659 - 1739
.................................... +Sophie Christensensdatter Seefeld 1683 - 1753
.................................... 13 [17] Henrik Bille Brahe: gehejmkonferensråd, hvid ridder 1709 - 1789
........................................ +Mette Johanne Lagesdatter Arenfeldt - 1762
........................................ 14 Christiane Bille 1753 -
........................................ 14 Sophie Bille 1754 -
.................................... *2nd Wife of [17] Henrik Bille Brahe:
........................................ +Caroline Agnese Raben 1738 - 1810
........................................ 14 Axel Frederik Bille Brahe 1770 - 1787
........................................ 14 Bertha Sophie Bille Brahe 1775 - 1833
.......................................... +Gebhard greve Moltke Huitfeldt 1764 - 1851
........................................ 14 [22] Preben lensgreve Bille Brahe: gehejmkonferensråd, kammerherre 1773 - 1857
.......................................... +Eleonora Sophie baronesse Rantzau 1779 - 1800
.......................................... 15 [21] Henrik greve Bille Brahe: gehejmekonferensråd, kammerherre, gesandt 1798 - 1875
.............................................. +Jeromie Cathrine baronesse Selby 1812 - 1848
.............................................. 16 Preben Charles lensgreve Bille-Brahe-Selby 1842 - 1918
................................................ +Antoinette Beate Augusta comtesse Rantzau 1843 - 1919
................................................ 17 Jeromia Caroline comtesse Bille-Brahe-Selby 1866 -
................................................ 17 Caroline Loise comtesse Bille-Brahe-Selby 1867 -
................................................ 17 Hendrik lensgreve Bille-Brahe-Selby 1870 -
.................................................... +Ellen Basse Føns
.................................................... 18 Gudrun comtesse Bille-Brahe-Selby 1897 - 1964
....................................................... +Henning Emil baron Schaffalitzky de Muckadell 1895 - 1965
.................................................... 18 Misse 1899 -
.................................................... 18 Ella Jeromia comtesse Bille-Brahe-Selby 1904 -
................................................ 17 Preben Charles baron Bille-Brahe-Selby 1872 -
................................................ 17 Carl Frederik Daniel baron Bille-Brahe-Selby 1874 -
.................................................... +Gerda Blad
.................................................... 18 [19] Jon Carl Preben lensgreve Bille-Brahe-Selby 1912 -
....................................................... +[18] Margrethe Antoinette baronesse Bille-Brahe-Selby 1909 -
................................................ 17 Antoinette comtesse Bille-Brahe-Selby 1876 -
................................................ 17 Daniel baron Bille-Brahe-Selby 1878 -
.................................................... +Ingeborg Helga Sigrid Blechingberg
.................................................... 18 [18] Margrethe Antoinette baronesse Bille-Brahe-Selby 1909 -
....................................................... +[19] Jon Carl Preben lensgreve Bille-Brahe-Selby 1912 -
.................................................... 18 Tove Birgitte baronesse Bille-Brahe-Selby 1915 -
.................................................... 18 Bent Daniel lensbaron Bille-Brahe-Selby 1919 -
....................................................... +Karen Sophie Hansen
....................................................... 19 [20] Charlotte Birgitte baronesse Bille-Brahe-Selby 1950 -
.......................................................... +Adam Wilhelm Josef lensgreve Knuth 1933 -
....................................................... *2nd Husband of [20] Charlotte Birgitte baronesse Bille-Brahe-Selby:
.......................................................... +Norman Iver Frederik greve Moltke 1945 -
....................................................... 19 Stg Daniel lensgreve Bille-Brahe-Selby 1952 -
................................................ 17 Eleonora Sophie comtesse Bille-Brahe-Selby 1880 -
.............................................. 16 Louise Eleonora B C F comtesse Bille Brahe 1844 -
.......................................... *2nd Wife of [21] Henrik greve Bille Brahe:
.............................................. +Louise Frederikke Gustava Hochschild 1830 -
.......................................... 15 Fritz 1799 - 1891
.............................................. +Sophie Frederikke Caronline Bülow 1805 - 1869
.............................................. 16 Frantz Preben baron Bille Brahe 1824 - 1882
................................................ +Camilla Sophie af Harmens 1829 - 1890
................................................ 17 Freddy 1851 - 1872
................................................ 17 Camilla Jessy baronesse Bille Brahe 1853 - 1927
.................................................... + Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille 1849 - 1912
........................................ *2nd Wife of [22] Preben lensgreve Bille Brahe:
.......................................... +Johanne Caroline Vilhelmine Falbe 1789 - 1823
.......................................... 15 [23] Ida Marie comtesse Bille Brahe: overhofmesterinde 1822 - 1902
.............................................. +[24] Christian Høyer Bille: gehejmekonferensråd, befuldm. minister, kammerherre 1799 - 1853
.......................................... 15 Johan Christian baron Bille Brahe: 1819 gehejmekonferensråd, kammerherre, stiftamtmand 1819 - 1899
.............................................. +Maria Caroline Vilhelmine comtesse Moltke 1827 - 1889
.............................................. 16 Adam Vilhelm baron Bille Brahe: cand. polit. 1855 - 1942
................................................ +Maria Elisabeth M. W. A. comtesse Moltke 1864 - 1940
................................................ 17 Preben Christian Adam baron Bille Brahe 1888 - 1922
.................................................... +Ingeborg Lina Gertrude Witzke 1894 - 1971
.................................................... 18 [25] Jon baron Bille Brahe 1918 - 1997
....................................................... +Mona Riis-Carstensen 1924 -
....................................................... 19 Anette Louise baronesse Bille Brahe 1944 -
.......................................................... +Leif Povl Kjeldsen 1944 - 1997
.......................................................... 20 Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe 1968 -
............................................................. +Naja Groa Nissen 1972 -
............................................................. 21 Rasmus Adam Wilhelm Bille Brahe 1997 -
............................................................. 21 Sidse Emilie Juliane Bille Brahe 2000 -
............................................................. 21 Johan Christian Valdemar Bille Brahe 2004 -
.......................................................... 20 Louise Alexandra Caroline Bille Brahe 1970 -
.................................................... *2nd Wife of [25] Jon baron Bille Brahe:
....................................................... +Inger Olsen 1927 -
....................................................... 19 Preben baron Bille Brahe 1953 -
.......................................................... +Hanne Købler 1952 -
.......................................................... 20 Christina Louise Fred. baronesse Bille Brahe 1981 -
.......................................................... 20 Caroline Sophie Alexandra baronesse Bille Brahe 1985 -
.......................................................... 20 Nicolai Christian Jon baron Bille Brahe 1993 -
....................................................... 19 Steen baron Bille Brahe 1956 -
................................................ 17 Olga Malvina baronesse Bille Brahe 1890 -
................................................ 17 Elisabeth Marie I M baronesse Bille Brahe 1892 -
................................................ 17 Anne Margrethe baronesse Bille Brahe 1896 -
................................................ 17 Rose baronesse Bille Brahe 1897 -
.............................................. 16 Preben Vilhelm baron Bille Brahe: hofjægermester, landbrugskandidat 1852 - 1924
................................................ + Anna Sophie elisabeth Bruun (Betty) 1855 - 1930
................................................ 17 Regitze baronesse Bille Brahe 1884 - 1960
................................................ 17 Marie Elisabeth baronesse Bille Brahe (Missy) 1886 - 1960
................................................ 17 Johan Christian baron Bille Brahe 1888 - 1972
................................................ 17 Petrus Frederich Constantin baron Bille Brahe (Frits): cand. phil. 1890 - 1940
.................................................... +Lilie Le Marie
.................................................... 18 Anne Sophie Christine baronesse Bille Brahe 1919 -
.................................................... 18 [26] Preben Torben Daniel baron Bille Brahe 1920 -
....................................................... +Ann Lis Herschend
....................................................... 19 Torben Fritz baron Bille Brahe 1950 -
.................................................... *2nd Wife of [26] Preben Torben Daniel baron Bille Brahe:
....................................................... +Unni Betsy Borgen
....................................................... 19 Anne Beate baronesse Bille Brahe 1958 -
.............................................. 16 Axel Henrik baron Bille Brahe: amtmand 1858 - 1935
................................................ +Fanny comtesse Schaffalitzky de Muckadell 1863 - 1901
.............................................. 16 Maria Elisabeth baronesse Bille Brahe 1863 -
.............................................. 16 Johanne Ida Eleonora baronesse Bille Brahe 1868 -
.............................................. 16 Julie Joachime Henriette baronesse Bille Brahe 1873 -
.......................................... 15 Eleonora Sophie comtesse Bille Brahe 1817 -
.............................................. +Ferdinan baron Wedell-Wedellsborg: kammerherre, overførster
........................................ *3rd Wife of [22] Preben lensgreve Bille Brahe:
.......................................... +Birgitte Susanne Sybille comtesse Scaffalitzky de Muckadell 1801 - 1871
.......................................... 15 Erik Carl baron Bille Brahe 1827 - 1866
.............................................. +Hedevig baronesse Schaffalitzky de Muckadell 1831 - 1909
.............................................. 16 Preben baron Bille Brahe: hofjægermester 1854 - 1906
................................................ +Frederikke Julie Elisabeth Cederfeld de Simonsen 1858 - 1949
................................................ 17 Erik baron Bille Brahe: generalmajor, K2, DM, SKr3, BKr4 NStO3 TrHM2 1883 - 1944
.................................................... +Elisabeth de Dompierre de Jonquières 1885 - 1971
.................................................... 18 [28] Preben baron Bille Brahe 1910 - 1972
....................................................... +Grete Christensen 1913 - 1963
....................................................... 19 [27] Niels Erik baron Bille Brahe: overlæge dr. med 1940 -
.......................................................... +Joan Lowatt Schou 1942 -
.......................................................... 20 Preben baron Bille Brahe, MB 1964 -
.......................................................... 20 Louise baronesse Bille Brahe 1965 -
.......................................................... 20 Elisabeth baronesse Bille Brahe 1969 -
....................................................... *2nd Wife of [27] Niels Erik baron Bille Brahe:
.......................................................... +Lisbeth Olesen 1953 -
.......................................................... 20 Sophie baronesse Bille Brahe 1979 -
.......................................................... 20 Frederik baron Bille Brahe 1983 -
....................................................... 19 Merete baronesse Bille Brahe 1937 - 1997
.......................................................... +Vagn Graversen
.......................................................... 20 Leif Graversen
.......................................................... 20 Knud Graversen
....................................................... 19 Erik baron Bille Brahe 1938 - 1939
.................................................... *2nd Wife of [28] Preben baron Bille Brahe:
....................................................... +Ellen Gertrud Marie Løvstrøm 1895 - 1970
................................................ 17 Oluf baron Bille Brahe 1888 - 1952
.................................................... +Agnes Marie Mathilde Almira Hansen 1888 - 1978
.................................................... 18 Preben baron Bille Brahe 1913 - 1930
.................................................... 18 Jørgen Christian baron Bille Brahe 1916 -
....................................................... +Inge Trap Friis 1917 -
....................................................... 19 Anne Elisabeth baronesse Bille Brahe 1941 -
.......................................................... +Victor Brabrand
....................................................... 19 Birthe baronesse Bille Brahe 1944 -
.......................................................... +Niels Henrik Sliben
....................................................... 19 Irene Estrid baronesse Bille Brahe 1947 -
.......................................................... +Niels Helge Sterlie
....................................................... 19 Torben Oluf Christian Preben baron Bille Brahe 1954 -
.......................................................... +Anne-Grethe Hansen 1955 -
.......................................................... 20 Birgitte baronesse Bille Brahe 1978 -
.......................................................... 20 Susanne baronesse Bille Brahe 1978 -
.......................................................... 20 Charlotte baronesse Bille Brahe 1987 -
................................................ 17 Ellen baronesse Bille Brahe 1890 -
.............................................. 16 Betzy baronesse Bille Brahe 1852 - 1939
................................................ +Vilhelm Emil Gustav baron Knuth 1851 - 1916
.............................................. 16 [29] Ludvig baron Bille Brahe 1858 - 1898
................................................ +Karen Andrea Helgesen 1867 - 1947
.............................................. *2nd Wife of [29] Ludvig baron Bille Brahe:
................................................ +Regine Vilhelmine Philippine Bahnson 1859 - 1936
................................................ 17 Karen Ragnhild baronesse Bille Brahe 1883 -
................................................ 17 Svend Erik baron Bille Brahe 1884 -
................................................ 17 Hedevig baronesse Bille Brahe 1885 -
.................................... 13 Knud Bille 1705 - 1785
........................................ +Birte Skeel von Holsten 1708 - 1767
........................................ 14 Axel Bille 1738 -
........................................ 14 Ide Skeel Bille 1741 - 1804
.......................................... +Frederik Christian greve Schack 1735/36 - 1790
........................................ 14 Sophie Seefeld Bille 1742 - 1774
.......................................... +Axel Rosenkrantz 1733 - 1802
........................................ 14 Anne Margrethe Bille 1744 -
........................................ 14 Christiane Juul Bille 1747 -
........................................ 14 Wolff Sievert von Holsten Bille
.................................... 13 Christen Bille 1706 -
.................................... 13 Holger Bille 1713 -
................................. *2nd Wife of [30] Axel Bille:
.................................... +Sophie Amalie Christiernsdatter Daa
.................................... 13 Birte Skeel Bille - 1766
........................................ +Steen Hohendorf Arenfeldt 1688 - 1739
.................................... 13 Mette Bille - 1771
........................................ +Hans Lorents Arenfeldt 1701 - 1744
................................. 12 Henrikke Sophie Bille - 1731
.................................... +Henrik Brahe
.................................... 13 Preben Brahe (Braheslægtens sidste mandlige medlem) - 1786
.................................... 13 Sussanne Brahe
........................................ +Frederik Hein
................................. 12 Henrik Bille 1656 - 1701
.................................... +Lisbeth Tønnesdatter Redtz
.................................... 13 Knud Bille 1692 - 1693/94
.................................... 13 Elisabeth Margrethe Bille 1695/96 - 1696
.............................. 11 Mogens Bille 1617 -
................................. +Margrethe Jørgensdatter Lunge
................................. 12 Jørgen Lunge Bille 1648 - 1648
.............................. 11 Eiler Bille 1622 -
.............................. 11 [31] Steen Bille 1629/30 - 1686
................................. +[32] Karen Andersdatter Bille 1641/42 - 1670/71
................................. 12 [33] Henrik Bille
................................. 12 [34] Sophie Bille 1664 -
.................................... +[35] Anders Rosenkrantz
.................. 7 Hr.Mogens Bille: rigsråd, lensmand Unknown - 1538
..................... +Sophie Mogensdatter Gøye: hofmesterinde - 1537
............ 5 Peder Lykke el. Bille Bef. 1434 - Bef. 1486
.............. +Anne Grubbe
.............. 6 Niels Bille - 1474
.................. +Margrethe Jensdatter Rud
.............. 6 Jon Bille - Aft. 1481
.................. +Magdalene Ottesdatter Limbæk
.................. 7 Margrethe Bille
..................... +Niels Henriksen Arenfeldt 1496 - 1533
.............. 6 Bent Pedersen
...... 3 Esbern Nielsen: Kansler for Kong Valdemar IV Attterdag Bef. 1348 - Bef. 1378
........ +Margrethe Gyncekesdatter Unknown - Unknown
........ 4 Hr. Niels Esbernsen Bille (kaldte sig Bille Esbernsen) Bef. 1397 - 1438
............ +Else N. N.
............ 5 N.N. Nielsdatter Bille Unknown -
.............. +Anders Jensen (Passow)
............ 5 N.N. Nielsdatter Bille Unknown -
.............. +Bo Dyre
............ 5 Inger Bille Unknown -
.............. +Knud Nielsen Dyre
............ 5 Johanne Bille Unknown -
.............. +Henrik Daa
...... 3 Jacob Nielsen Unknown -
........ 4 Niels Jacobsen Bille Bef. 1380 - 1413
............ +Sidsel Tygesdatter Impe - Aft. 1430
............ 5 Oluf Nielsen Bille
...... 3 N.N. Nielsen Unknown - Unknown
........ 4 Hr. Jakob Bille: ridder, rigsråd Bef. 1391 - Bef. 1428
............ +Gyde Torbernsdatter Galen Unknown - Bef. 1434
............ 5 Hr. Torbern Jepsen Bille - 1473
.............. +Bente Jensdatter Lunge
............ 5 Erik Jepsen Bille - 1483/84
.............. +Marine Krumpen
............ 5 Peder Bille - 1465
.............. +Margrethe Axelsdatter Brahe - Bef. 1465
.............. 6 Axel Bille - 1467
.................. +Else Mikkelsdatter
.................. 7 Karl Bille
.................. 7 Axel Bille


Copyright © 2024 BilleBrahe.dk. All rights reserved.
Om billebrahe.dk