Bille Brahe
billebrahe.dk

Billernes Våben

Konkrete vidnesbyrd om slægten foreligger i bevarede sejl fra 1300-tallet. Det ældste kan dateres til 1316 og tilhørte Benedictus (Bent) Bille, der var tilstede på det sjællandske landsting dette år. Han er søn af Jon, som regnes for hele slægtens stamfader. Jon er min 16 gange tipoldefar. (bladre)

 

På seglet står ESBERNI NICLES S. 
På moderne dansk bliver det til 
Esbern Niels’søn, - altså Esben Nielsen
Esbern blev i 1365 Kong Valdemars kansler.
På seglet står S JION NIKELS SJ. 
På moderne dansk står det for: 
Sigil Jon Niels’søn, - altså Jon Nielsen's segl.
Jon er min 14 gange tipoldefar.
Det ses at stavereglerne dengang efterlod 
en vist kunstenerisk frihed.

Brødrene Jon og Esbern Nielsens segl fra 1356. Begge var til stede
den 6. april, og bevidner med deres segl en handel mellem væbneren 
Johannes Andersen til Solbjerg og Kong Valdemar IV Atterdag 
(1340-1375) til 20 mark sølv. Familienavne bliver først almindelige 
herhjemme, da Frederik I i 1524 udstedte en forordning, der påbød 
familierne at benytte slægtsnavne. (bladre)

Senere hen indtræder der på Billevåbnet en vildmand som skjoldholder. Ifølge et ret eventyrligt savn skulle det kunne henføres til, at en af Billeætten, på sin udtørrede mark under en voldsom tørke, skulle have mødt en dværg - lodden og med et træ i hånden. Dværgen gav det råd, at Bille skulle bygge 7 møller på et nærmere angivet sted og forudsagde i øvrigt rigdom og velstand. Sagnets stednavne lader sig spore, men det kan tidligst stamme fra 1500-tallet, da vildmanden i Billernes våben først optræder på dette tidspunkt.

 

Det første Billevåben, hvor i vildmanden indgår. 
Våbnet er fra 1504 og tilhørte en Torbern Bille
(bladre)
Bille våbenet som det så ud ved Steen Andersen Bille
(1624-1698) adelspatent af 3. maj 1679. Det siges han
blev adlet for at have lukket adelen inde i København 
i 1660 således at Rigsrådet var beslutningsdygtigt og 
kunne vedtage Enevælden indførelse bl.a. på borgerlige
stemmer mod at adelen også skulle betale skat. (bladre)

Fortsættelse følger...


Copyright © 2024 BilleBrahe.dk. All rights reserved.
Om billebrahe.dk